Det komplexa förfarandet vid utvinning av eteriska oljor.

1.  Med ångdestillation

För att få fram eteriska oljor med ånga behövs en behållare, kallad Alambic. I den lägger man den finfördelade växten och vatten. Vattnet hettas upp varpå den stigande ångan löser den eteriska oljan från växten. Ett rör som blir smalare i ena ändan och som kyls ner för med sig det essentiella till en uppsamlingsbehållare med vatten. Den lättare essentiella oljan lägger sig på ytan och kan då separeras från vattnet. Det är en konst och kräver stor noggrannhet, för tryck, temperatur och tid måste vara avstämt för den specifika oljan. Blir det för hett får man visserligen en större mängd av eteriska oljor men till sämre kvalitet. För högt tryck och för höga temperaturer kan förstöra värdefulla beståndsdelar i den essentiella oljan. För att bibehålla renheten är det bäst att destillationen utförs långsamt och att de växter som väljs ut är biodynamiskt odlade och det krävs en hel del material. För att få ett kg. essentiell olja från rosenblad krävs det fem ton av bladen eller  citronskal från 1000 citroner för ett kilogram olja. Den metoden används mycket även i dag. Materialet för behållarna och röret bör helst vara av inoxstål för att undvika eventuell rost eller dålig lukt som andra material kan avge…