3. Utvinning genom Enfleurage

Vissa växter lämpar sig inte för att ångdestilleras, det är bl a Jasmin och Tuberose. De färska blommorna  vilka är känsliga att hantera tryckte man in i fett. ( grisfett t ex). Fettet drog till sig de eteriska oljorna och genom detta naturligtvis även doften.  Efter två-tre dagar bytte man ut blommorna mot nya, fräscha. Det tog dock flera veckor tills fettet  hade  tagit upp tillräckligt med eteriska oljor. Den doftande fettsalvan användes  mot olika åkommor. På den tiden fanns ingen kunskap för att lösa de eteriska oljorna från fettet. Numera tar man hjälp genom en alkoholextraktion för att lösa essenserna från fettet. Detta förfaringssätt ger utmärkt kvalitet på oljorna, allt är dock beroende på hur rena växterna är ( Giftfri, är det magiska ordet)…