Sedan någon tid tillbaka används även lösningsmedel som frigör de essentiella ur växterna. Hexan, Teraklormethan, är några av de. Varför vissa företag tar till kemiska lösningsmedel törs jag inte svara på, för riktigt seriöst är det inte. Trots en vakuumdestillering som gör att lösningsmedlet separeras från oljorna kan det finnas giftämnen kvar som kan ge allergiska reaktioner, till och med försvaga immunsystemet. Det finns lagliga normer för framställning av essentiella oljor som måste hållas av producenterna, gränsvärde och så vidare. För sitt eget välbefinnande bör man dock inte inhalera den typen av eteriska oljor i en produkt. Faktum är att riktig biorena oljor är tidskrävande att framställa och det börjar redan i växtstadiet, jorden växterna odlas i, skötsel av växterna, skörden och till sist framställningsprocessen. Det utgör även priset på den färdiga produkten. Kvalitet kostar!…