...Eteriska oljor besitter fantastiska egenskaper och används flitigt i hälsosyfte. Vid Sömnproblem kan en inhalation av vissa oljor bidrar till ett avslappande för hela kroppen genom positiva reaktioner i hjärnan. Därifrån styrs de psykiska och fysiska reaktionerna. Därför  praktiserar man ofta doftspridningen genom doftlampor, aerosolapparatur och  inhalation. Man behöver denna metod särskilt vid psyko-aromaterapi för behandling mot depression, sömnproblem,  stressymtom och ångest. Eteriska oljor kan tränga igenom huden och hamnar genom bindvävnaden och lympfer  i blodbanan. Därifrån slussas de vidare till det organ som de specifika oljorna är till för. Genom lungorna och njurarna  utsöndras dom igen. Det är naturligtvis av största vikt att oljorna är i den koncentration där de verksamma innehållen gör nytta på psyket, huden och organen utan att belastar desamma. En otrolig bra kunskap behövs…