…Lock – och plattänger är oftast väldigt heta med över 200 grader. Där krävs det en värmeskyddsbehandling innan, med ett skydd på minst 200 grader, annars utsätts hårets ytskikt för grovt sabotage, fjällskiktet klibbar ihop. På fackspråket kallas det att man svetsar håret. I längden är värmebehandlingar en nackdel för håret eftersom fjällskiktet blir skadat och håret ser livlöst ut. När detta sker beror på hårets tjocklek och skador innan dess. Då krävs det åter en hel del produkter som till exempel hårkurer, oljor, i värsta fall även en klippning…