Vi vet att håravfall, det så kallade vanliga håravfallet, är ärftligt. Det kan dock vara obefintligt i vissa generationer (ligga latent) för att dyka upp igen. Det behövs både receptorer och en viss enzym för att det ärftliga håravfallet ska blomma upp. Både mamma och pappa för arvet vidare. Det framträder i olika former av gleshet och flintskallighet för det manliga släktet i första hand. Hårfronten är en annan ärftlig form liksom hårkvaliteten. I en familj kan t. ex. pojken få en kraftig hårväxt medan systern får sämre växt och finare hår. Det kan tyckas att det borde vara tvärtom, och så är oftast fallet, men allt kan hända. Släktens virvlar kan också gå i arv, så även hårets struktur . Mängden av receptorer från arvsmassan runt hårcellen har naturligtvis stor betydelse för om håravfallet sker snabbare. Det kan medföra att håravfallet hos pojkar utvecklas till en flint redan efter puberteten…