Testosteronet hos pojkar och män har också ett finger med i spelet för att påskynda håravfallet, men ett antal receptorer måste finnas och ett visst enzym. Sammanfattningsvis är det i första hand tre faktorer som styr det ärftliga håravfallet; Receptorer (arvsmassan), enzymet och testosteronet. Om man skiljer på de olika typerna av håravfall, så är den ena åldersrelaterad (cellerna minskar sin terminalhårproduktion). Den andra är en aggressiv typ av håravfall som visar upp olika mönster och kallas med en fackterm för Hamilton -typ!…