Håret, som ska bli lockigt rullas upp på spolar och lösningen påförs. Efter inverkningstiden 10-30 minuter sköljs vätskan ur.
Efter en reducering av överskottsvattnet i håret fixeras det i den nya formen med en neutraliserande, oxiderande vätska som tillbakabildar svavelbryggorna och keratinfibrerna i den nya formen. När spolarna tas bort och neutraliseringen sköljs ur, trycks vattnet ut försiktigt med en handduk och efterbehandlas med en passande hårkur som förbättrar hårets struktur igen…