Det får bli ett måndags införande, hårbotten…
…Varför är det så? Det finns s k bryggor i håret som håller ihop hårstrukturen.
En del löses upp när håret är i blött tillstånd men stabiliserar sig igen när håret torkar.
Det är nödvändigt för att göra håret motståndskraftigt. Därför ska man aldrig frottera eller dra i håret när det är fuktigt. Det gör också att du bör undvika att frottera eller dra i håret Tryck hellre försiktigt ut vattnet ur håret med en handduk…