Hårbotten är som den övriga huden är ett skydd för kroppen ett skydd för huvudet. Det översta skiktet – det man ser och kan känna – kallas för epidermis eller överhud och är knappt 1/10 millimeter tjockt och tjänstgör som ett skydd mot yttre påverkan. Strax under befinner sig dermis eller läderhuden som skyddar mot verkningar från stötar och slag. I läderhuden finns hårrötterna – papillen som producerar byggstenar för håret, keratin. Det hår vi har i vuxen ålder, blir som redan nämnts mellan 2 -7 år gammalt och är, beroende på arvsmassan, mer eller mindre känsligt, framförallt i blött tillstånd…