Tillbaka till vilofasen (telogen).
När vi blir äldre kan bilden förändra sig. Vissa hårceller vilar ännu längre eller slutar helt att tillverka hår. Man får flikar, en gleshet runt virvelpartiet eller det blir glesare på hjässan. Arvsmassan gör att en hel del män blir kala på hjässan.
På grund av testosteron och arvsmassan drabbas män oftare än kvinnor…