För att hålla ihop hårstrået behövs tre kemiska bindningar, även kallad bryggor. Det handlar om
Peptid-, svavel- och salt-bryggorna.
Det finns en sort till, vätebryggorna det är dock lättlösliga. Den typ som är viktigast peptid-bryggorna går inte att förstöra ed kosmetiska produkter däremot med kraftiga kemikalier, t ex vid extrem blekning. Sker detta går hårstrået av.Peptid,-svavel-och salt-bryggorna går att göra formbara och stabiliseras igen i den nya formen.
Detta sker med en fixering, en slags syrebehandling t ex efter en permanent där man böjer hårstrået till en lockig eller vågig form. Det är också fallet vid en rakpermanent där lockigt hår önskas att bli rakt.
Väte-bryggorna är stabila när håret är torrt men lyser med sin frånvaro när håret är vått. De återbilder dock sig själva när håret är torrt. Med alla bryggor i god kondition är är hårstrået stark och tåligare för dragning (utredning). Det är bra med en hårkur då och då. I vått tillstånd är håret känsligare och bör behandlas försiktigare…

Jag kommer att göra en liten paus men hav tröst, jag är tillbaka inom 14 dagar. Ha en god Jul!