När vi är bäbisar ändrar sig strukturen på håret till ett s. k. vellushår som bör vårdas försiktigt. Så småningom blandar de första terminalhåren sig in och dessa dominerar hela livet.

Terminalhårets livcirkel består av tre faser:

1. Den anagena fasen, den egentliga växtfasen, som varar mellan 2 – 7 år. under den tiden växer håret ungefär 10 mm. i månaden. Detta är dock standartnormer, eftersomgnerna bestämmer här också. Håret hos vissa kan växer mer eller mindre och har kortare eller längre livslängd. Terminalhåret kommer ju inte allt på en gång, utan succesivt (osynkroniserat) och är således inte lika gammalt, tack och lov för det vore en katastrof. Varför? Skulle håret växa synkroniserat (alla samtidigt) skulle man vid den catagena fasen (hårlossningsfasen) tappa alla hår samtidigt…