För det flesta män känns förlusten av hår jobbig, dock brukar acceptansen öka längre upp i åldern och man kör snagg eller rakar huvudet. Dock det kan även leda till allvarliga psykologiska problem för en del.
I kampen mot flinten spenderar män betydliga summor på olika preparat, då som nu.
Redan i gamla Egypten provade män olika oljor och mixturer för att få håret att stanna kvar eller för att få tillbaka det och faktum är att håret hade lika stor psykologisk betydelse då som nu.
Är man missnöjd med håret är man missnöjd med sitt utseende, därmed är håret i en mening ett psykologiskt ämne…