I dag finns en hel del material på nätet och i skrift om hår och hårets betydelse för den sociala ställningen och mycket, mycket mer. Hår betyder så mycket, och det är inte enbart håret på huvudet utan på hela kroppen,
t ex hår på bröstet när det gäller män. En del tycker det är manligt, andra använder sig av olika borttagningsmetoder, allt för att trivas med sig själv.
Åter andra (kanske främst kvinnor) önskar ha lockigt hår när det har rakt och tvärtom.
Det är förvånansvärt att hår är så viktigt för oss och samtidigt fascinerande hur vi ser på människan vi
möter-med eller utan hår-och vår första reaktion och bedömning…