Det är inte nödvändigt med hår, men utomordentligt viktigt för många av oss.
Ur ren biologisk och medicinsk synvinkel är inte håret av betydelse för vår överlevnad,å andra sidan spelar håret en viktig roll för vårt välbefinnande,socialt och psykologiskt.
Att håret betyder mycket för kvinnor och män kan man se på all den tid och pengar som läggs ned på det.
Hos män står rädslan för håravfall i förgrunden. Flera hundra miljoner män i hela världen lider av androgenetisk alopecia, det vill säga ärftligt håravfall…