…Vissa oljor är antibakteriella och även kraftiga, t ex teatree – och eukalyptus olja m m.
Dessa används med fördel i schampo, hårkurer och krämer mot mjäll, samt torr – och oren hud.
De får dock inte brukas i för hög koncentration då de kan förorsaka brännskador på huden och ögonen om
man kommer i beröring med dem. Andrar delar av växten, frukt och bär tas också tillvara på grund av mineraler och vitaminer. Extrakt från alger och sjögräs är bra ingredienser i all slags kosmetik.
När destillering inte räcker till för att utvinna de nyttiga beståndsdelarna övergår man till en kemisk process för att frigöra dessa…