Allt är dock beroende på spolens diameter som används för att få håret lockigt. Spolens storlek har betydelse för hur små-eller storlockigt ett hår ska bli. Vid en omformning från lockigt till rakt är det naturligtvis tvärt om man försöker hålla håret rakt, eller ta en väldig stor spole, om hårets längd tillåter, för att få en rakare struktur.
Det är naturligtvis beroende på hur kraftig den ursprungliga hårstrukturen är. För att behålla den önskvärda omvandlingen så länge som möjligt är det av stor vikt med rätt skötsel av håret…