Vad är det som sker med håret vid ovannämnda behandlingar?
Det som vi ser som hårets färg kallas för pigment. Ju mörkare hår ju fler pigment av olika karaktär. För att ändra på dessa, vid en färgning till en önskad nyans, behöver man kemi.
Hårfärgningstuber innehåller en kräm bestående av bl a pigmentbildare, en ammoniak – eller en annan alkalisk förening
(ammoniakfri) samt vårdämnen. För att få igång processen till den önskade färgen behöver tillsättas väteperoxyd i ett noggrant blandningsförhållande…