Då färgen, blekningen oftast appliceras från hårbotten och utåt blir ju även huden belastad med kemiska ämnen. Tänk på förbehandlingen, den är hur viktigt som helst! Under en viss tid, mellan 15 till 40 minuter eller mer, har den kemiska processen sitt förlopp för att kunna ändra det befintliga pigmentet till det önskade resultatet.
Under processen förändrar sig hårstrukturen litet därför att håret sväller och fjällskiktet öppnar sig. Det är i och för sig bra då hårfärgen tränger lättare fram till pigmenten…

Författaren gör en liten paus! Fortsättning den 13 05. Välkommen igen till Tips och Fakta på dorwarth!