Behandlingen kräver en omsorgsfull vård för att bibehålla fräschören, lystern och spänsten. En hårkur då och då är ett måste.
Vid en permanent sker en process i håret som gör den befintliga strukturen formbar, d v s att ett rakt hår med sina längsgående keratinfibrer och tvärsgående stabiliseringsbryggor (svavelbryggor) mjukas upp.
Detta sker med en lösning (permanentvätska) som oftast består av ett tioglykolat, glycerolmonotioglykolat och en typ av sulfit…