… ett litet avsnitt till i år…

Det finns så kallat spikrakt hår, vågigt, krulligt och så finns det glasullshår (det senare är dock ett undantag).
Varför har vi olika hårstrukturer? Svaret ligger hos rotskidan (hårkanalen<9 och naturligtvis hos arvsmassan (generna). Hos ett rakt hår är hårkanalen rund och därmed växer håret rakt. Ett rakt hår med lite fall har en rund till svag ovalformad hårkanal. Vid ett vågigt hår är hårkanalen oval och ett lockigt till krulligt hår har en plattoval hårkanal. Detta med skilda hårstrukturer kan iakttagas hos olika folkslag. Asiater har övervägande rakt hår, men med en fortsatt globalisering där människor från skilda kontinenter blandas kan även lockigt hår förekomma eller tvärtom...