Olika behandlingar med cytostatika kan, som redan nämnts, resultera i olika grader av håravfall. Huvudhåret kan delvis tunnas ut på grund av att det nya håret blir hämmat i sin växtfas och de hår som lossnar varje dag på naturligt sätt på grund av åldrande, cirka 50 till 100 hårstrån normalt, gör att håret blir glesare. Vid andra typer av cellgiftsbehandlingar lossnar håret helt och förblir borta tills behandlingarna är avslutade och resterande gifter har lämnat kroppen. Hårcellerna tar normalt upp sin aktivitet igen men håret kan växa ut lockigt eller rakt…