Renligheten på eteriska oljor är av absolut största vikt när de används för diverse terapier. Växternas ursprung, odlingsplatsen, jorden, klimat, frånvaron av pesticider och konstgödsel betyder mycket för en högkvalitetsprodukt. Varifrån kommer t ex melissolja? Är den från meliss eller härstammar oljan från lemon- eller citronellagras? Kommer den eteriska oljan från den kanadensiska björken Betula lenta eller från Betula alba som är mindre lämpad på grund av misstanke att den kan framkalla olika sjukdomar. Eteriska oljor har som sagt olika egenskaper och det behövs ett gott samvete och framförallt en enorm vetskap om vad det är man producerar och erbjuder konsumenten och terapeuten  som med gott samvete kan göra behandlingar. Rätt produkt, perfekt använt, kan göra små och stora underverk i behandling av olika åkommor…