Att sälja med hjälp av dofter gör man i butikerna  i en galleria. Du känner med-eller omedvetet att det doftar gott. Det är säkert på grund av att klimatanläggningen sprider väldoft som ska stimulera till köplust. Det gäller för dig att träna luktsinnet så man inte hamnar i doftfällan för vår näsa köper med. Det är inte bara innehållsförteckningen i t ex ett schampo som gör att du köper det utan när du har öppnat förslutningen på densamma och känner välbehag av enbart doften. Många forskare som specialiserat sig på att utforska vårt doftsinne får pengar av industrin, eftersom forskningsresultaten används för att manipulera oss att köpa varor som är behäftade med syntetiskt framställda dofter. På arbetsplatserna förekommer ibland väldoft för att vi ska arbeta snabbare och mer koncentrerat.”Sell with smell”…