…Som tidigare nämnts bestå hårstrået i sig självt i mitten av ett märgskikt (medulla) och utåt av n barksubstans (cortex) och till sist fjällskikten (cuticula).
För att kunna växa behövs en hårkanal (rotskida) som håret kan växa ur. Vid varje hårstrå i huden sitter en liten muskel som ändrar hårets läge t ex vid en rysning m m (muskeln drar ihop sig och håret reser sig.
Runt varje hår slingrar en liten fin nervslinga som gör håret till ett litet känselspröt. Testa själv när du rör vid håret, det känns…