Vårt doftcentrum ligger i hjärnan med mottagandet av lukter och dofter genom näsan. I ögonhöjd där  befinner sig mottagningskommitén för dofter och lukter – Slemhinnorna! Dessa är befästade med  flera miljoner luktsinn-nervceller (omkring 10 miljoner) som byts ut efter ungefär 28 dagar. Varje cell har på 6 till 8 flimmerhår vilka på översidan bär på receptorer. Dessa är kemiskt specifika och uppbyggda att bestämda doftmolekyler passar in perfekt. Doftslemhinnorna är de enda ställen på kroppen där vårt centralnervsystem ligger öppet och har direkt kontakt  med omvärlden. Man kan säga att luktsinnets slemhudceller är hjärnceller. Helt fantastiskt är att dessa små flimmerhårstrån kan ta emot denna ofantliga information av dofter och lukter samt utskiljer dessa…